Οι κατηγορίες διάκρισης στα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE αναφορικά με τις επιδόσεις των αλυσίδων franchise για το τρέχον έτος είναι:

Κάθε αλυσίδα έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όσες κατηγορίες επιθυμεί, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.


Ultimate Franchise Brands

BE SPOKEN FRANCHISE

Βραβεύονται τα brands - επιχειρήσεις που συγκέντρωσαν / μονοπώλησαν το ενδιαφέρον της αγοράς, βάση στρατηγικής, διαφήμισης, προωθητικών ενεργειών, ανάπτυξης, εξαγορών κ.ο.κ.

FAST GROWTH FRANCHISE

Βραβεύονται επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την ανάπτυξή τους εντός της χώρας, δημιουργώντας τα περισσότερα νέα καταστήματα franchise.

BEST INTERNATIONAL EXPANSION

Βραβεύονται εδραιωμένες επιχειρήσεις που έχουν διακριθεί στις διεθνείς αγορές, με επιτυχημένη  δραστηριοποίηση στο εξωτερικό ή / και με σημαντικές συνεργασίες, στο πλαίσιο της διεθνούς ανάπτυξής τους.

MOST INNOVATIVE CONCEPT

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει / επανασχεδιάσει / λανσάρει ένα καινοτόμο concept που απευθύνεται σε νέες αγορές / χαρακτηρίζεται από προοπτικές ανάπτυξης / αλλάζει τα καθιερωμένα στον κλάδο τους.

BEST MASTER FRANCHISE

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει δικαιώματα master franchise από διεθνές brand και χαρακτηρίζονται από υγιή και σταθερή ανάπτυξη στη χώρα μας.

MOST PROMISING FRANCHISE

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει μια νέα και ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση franchise, η οποία χαρακτηρίζεται από δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης.

BEST START UP FRANCHISE

Βραβεύονται νέες επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει ένα πρωτοποριακό concept με νεωτεριστικά και διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και έχουν ξεκινήσει την ανάπτυξή τους μέσω franchise για πρώτη φορά εντός του έτους που διανύουμε.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Βραβεύονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πολλά έτη στον κλάδο και χαρακτηρίζονται από συνεχή ανάπτυξη, επενδύσεις, στρατηγικές ενέργειες κ.ο.κ.

GREAT ACHIEVEMENT AWARD

Βραβεύονται οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τα επιτεύγματά τους, σε συνδυασμό με την πολυετή δραστηριοποίησή τους στον κλάδο.

Οργάνωση & Αποτελεσματικότητα

BEST USE OF TECHNOLOGY

Αξιολογείται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (πληροφορική, διαδίκτυο κ.ο.κ.) με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση / υποστήριξη του δικτύου franchise.

BEST LOGISTICS STRATEGY

Αξιολογούνται οι επιχειρησιακές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα, με στόχο τον εξορθολογισμό της, τη μείωση κόστους ή / και τη δημιουργία  προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη.

BEST INTERNAL ORGANIZATION

Αξιολογούνται οι οργανωτικές δομές, οι διαδικασίες, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων management στη διοίκηση,  λειτουργία και υποστήριξη των δικτύων franchise.

BEST FRANCHISE WORKPLACE

Αξιολογούνται πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στην κατάρτιση, στην ενεργό συμμετοχή, στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, στις κεντρικές υπηρεσίες και στο δίκτυο franchise.

Ειδικές Διακρίσεις

WOMAN FRANCHISOR

Βραβεύονται γυναίκες επιχειρηματίες - δικαιοπάροχοι για τις συνολικές επιδόσεις της αλυσίδας franchise που εκπροσωπούν, σε θέματα ανάπτυξης, αποτελεσμάτων, καινοτομίας κ.ο.κ.

BEST URBAN FRANCHISE

Βραβεύονται επιχειρήσεις με έδρα εκτός Αθηνών για τις συνολικές επιδόσεις της αλυσίδας franchise που εκπροσωπούν, σε θέματα ανάπτυξης, αποτελεσμάτων, καινοτομίας κ.ο.κ.

BEST CONCEPT RE - DESIGN

Βραβεύονται τα καλύτερα projects ανασχεδιασμού concepts (επανασχεδιασμός εταιρικής εικόνας, ανακαίνιση καταστημάτων κ.ο.κ.) αναφορικά με την δημιουργικότητα στο design, τη καινοτόμο χρήση υλικών κ.ο.κ.

TOP INNOVATIVE STORE DESIGN

Βραβεύονται τα καινοτόμα projects αναφορικά με το design των καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την αισθητική τους, την εργονομία κ.ο.κ.

EXCELLENT BRAND AWARD

Βραβεύονται τα πλέον δυνατά και ολοκληρωμένα concepts, αναφορικά με το branding, την εταιρική εικόναν, την δημιουργικότητα, την καινοτομία και το marketing.

MOST LOYAL NETWORK

Βραβεύονται οι επιχειρήσεις που διακρίνονται για την πιστότητα του δικτύου δικαιοδόχων τους, αναφορικά με την ανανέωση και την διάρκεια των υφιστάμενων συμβάσεων δικαιόχρησης.

CUSTOMER ORIENTED FRANCHISE

Βραβεύονται οι επιχειρήσεις που διακρίνονται για τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών τους, υλοποιώντας πελατοκεντρική στρατηγική και διαθέτοντας τις κατάλληλες οργανωτικές δομές, συστήματα και διαδικασίες.

SOCIAL RESPONSIBILITY

Βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές, προγράμματα και καμπάνιες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βάση συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων.

ECO FRIENDLY FRANCHISE

Βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής πολιτικής στα δίκτυα franchise (ενεργειακή απόδοση, διαχείριση αποβλήτων, οικολογική συνεισφορά κ.ο.κ.)

BEST WOMAN'S FRANCHISE

Βραβεύονται τα franchise concepts που έχουν ως κύριο target group τον γυναικείο πληθυσμό.

BEST RETAIL EXPERIENCE

Βραβεύονται τα franchise concepts που ξεχωρίζουν για την συνολική εμπειρία που παρέχουν στον πελάτη.

BEST COFFEE ROASTER

Βραβεύεται η πλέον καινοτόμα μονάδα ολοκληρωμένης επεξεργασίας καφέ, που αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και διαθέτει κορυφαία τεχνογνωσία.

Προϊόντα

BEST PRODUCT & SERVICES QUALITY

Βραβεύονται τα καλύτερα προϊόντα / υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις της ποιότητας (τεχνικές προδιαγραφές, συστατικά, εμπειρία καταναλωτή κ.ο.κ.

BEST VALUE FOR MONEY PRODUCT & SERVICES

Βραβεύονται τα καλύτερα προϊόντα / υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ποιότητας προς τιμή.

MOST INNOVATIVE PRODUCTS & SERVICES

Βραβεύονται τα πλέον καινοτόμα προϊόντα / υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό, συστατικά, τρόπο παρασκευής, τρόπο παράδοσης / εξυπηρέτησης κ.ο.κ.

BEST NEW PRODUCT LAUNCH

Βραβεύονται οι καλύτερες καμπάνιες / λανσαρίσματα για νέα προϊόντα / υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο, μήνυμα, μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και δημιουργικότητα των προωθητικών ενεργειών.

TOTAL PRODUCT MIX

Βραβεύονται τα franchise concepts αναφορικά με την ευρύτητα κα την πληρότητας της προϊοντικής γκάμας τους, σε σχέση με τον κλάδο τους.

BEST MENU INSPIRATION

Βραβεύονται τα franchise concepts στο κλάδο της εστίασης, αναφορικά με την ποικιλία, ποιότητα και σχέση ποιότητας προς τιμή των προϊόντων τους.

Οι Άνθρωποι του Franchising

BEST FRANCHISE LEADER OF THE YEAR

Αναδεικνύονται οι επιχειρηματίες, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές / δικαιοπάροχες εταιρείες που ξεχώρισαν βάση της συνολικής στρατηγικής τους και της εικόνας τους στην αγορά, όπως και της γενικότερης θέσης τους στο franchising.

BEST FRANCHISE MANAGER OF THE YEAR

Αναδεικνύονται οι καλύτεροι franchise managers (υπεύθυνοι ανάπτυξης) που ξεχώρισαν βάση του υλοποιηθέντος πλάνου ανάπτυξης.

BEST MANAGER OF THE YEAR

Αναδεικνύονται οι καλύτεροι managers (εμπορικός διευθυντής, οικονομικός διευθυντής κ.ο.κ.) που ξεχώρισαν βάση των αποτελεσμάτων των τμημάτων τους.

BEST FRANCHISE TEAM

Αναδεικνύεται η αλυσίδα με το τμήμα franchise που ξεχωρίζει για τις ικανότητές του, την ομαδικότητά του και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των δραστηριοτήτων / υπευθυνοτήτων του.

GREAT ACHIEVEMENT FRANCHISE TEAM

Αναδεικνύεται η αλυσίδα με το τμήμα franchise που ξεχωρίζει για τις επιδόσεις της αναφορικά με την ολοκληρωμένη υποστήριξη των δικαιοδόχων της.

GREAT ACHIEVEMENT MANAGER

Αναδεικνύονται οι καλύτεροι managers που ξεχώρισαν βάση των επιτευγμάτων τους.

Διαφήμιση & Marketing

BEST MARKETING STRATEGY

Βράβευση των καλύτερων διαφημιστικών εκστρατειών (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, online), με γνώμονα τον σχεδιασμό, δημιουργικότητα, χρήση μέσων κ.ο.κ.

BEST MARKETING CAMPAIGN

Βράβευση της καλύτερης διαφημιστικής εκστρατείας (σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, online κ.ο.κ.), με γνώμονα το ολοκληρωμένο και ξεχωριστό marketing plan.

BEST CREATIVE & CAMPAIGN FRANCHISE PROJECT

Βράβευση των καλύτερων προωθητικών ενεργειών, με γνώμονα την δημιουργικότητα αναφορικά με τον σχεδιασμό των εντύπων προώθησης, διαφημιστικών καταχωρήσεων, tv spots, web banners, web sites κ.ο.κ.

BEST EVENTS STRATEGY

Βράβευση των καλύτερων εκδηλώσεων αναφορικά με εγκαίνια καταστημάτων franchise, in-store και online events, με γνώμονα τον ολοκληρωμένο και ενιαίο χαρακτήρα τους, την pre και after δημοσιότητα, τον αντίκτυπο στην αγορά κ.ο.κ.

Διαδίκτυο - Στρατηγική & Υλοποίηση

BEST ON-LINE STRATEGY

Βράβευση της καλύτερης στρατηγικής αναφορικά με την αξιοποίηση του διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη καινοτομία, αποτελεσματικότητα και χρήση των νέων τεχνολογιών.

BEST CORE WEB STRATEGY

Βράβευση  των καλύτερων εταιρικών ιστοσελίδων και / ή ηλεκτρονικών καταστημάτων, βάση στρατηγικής, σχεδιασμού, δημιουργικότητας, λειτουργικότητας, δυνατοτήτων, rankings κ.ο.κ.

BEST SOCIAL MEDIA STRATEGY

Βράβευση  των καλύτερων ενεργειών social media marketing, βάση δημιουργικότητας,  αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων, αλληλεπιδράσεων, likes, comments, διαγωνισμών κ.ο.κ.

Υποστήριξη Δικτύου

TOTAL FRANCHISE SUPPORT

Βραβεύονται τα δίκτυα franchise που παρέχουν κορυφαία υποστήριξη, αναφορικά με τις υποδομές, στελέχωση και οργάνωση του τμήματος λειτουργίας, διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου, χρήση KPIs, διενέργεια mystery shopping, R&D κ.ο.κ.

EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCEDURES

Βραβεύονται τα δίκτυα franchise που παρέχουν κορυφαία εκπαίδευση, αναφορικά με τις υποδομές, στελέχωση και οργάνωση, διαδικασιών, μέσων και εργαλείων εκπαίδευσης, αέναης βελτίωσης κ.ο.κ.

Κλαδικές Διακρίσεις

BEST FRANCHISE EVENT

Βραβεύονται οι καλύτερες εκδηλώσεις σχετικά με το franchise (εκθέσεις, συνέδρια κ.ο.κ.) αναφορικά με την ποιότητα της διοργάνωσης και την αποτελεσματικότητα αυτής. Συμμετέχουν δικαιοπάροχοι (π.χ. ετήσια συνέδρια), διοργανωτές εκθέσεων κ.ο.κ.