ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

BEST ON LINE STRATEGY

Βράβευση της καλύτερης στρατηγικής αναφορικά με την αξιοποίηση του διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη καινοτομία, αποτελεσματικότητα και χρήση των νέων τεχνολογιών.