ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

MOST INNOVATIVE CONCEPT

Βραβεύονται επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει / επανασχεδιάσει / λανσάρει ένα καινοτόμο concept που απευθύνεται σε νέες αγορές / χαρακτηρίζεται από προοπτικές ανάπτυξης / και αλλάζει τα καθιερωμένα στον κλάδο τους.