ΓΡΗΓΟΡΗΣ

TOP INNOVATIVE STORE DESIGN

Βραβεύονται τα projects σχεδιασμού και ανασχεδιασμού καταστημάτων, αναφορικά με τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, την χρήση υλικών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και κυρίως την συμβολή τους στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη.